Olycksstatistik

Nationell statistik

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad.

Antal omkomna per månad 2017-2019

Antal omkomna i vägtrafik per månad

Diagrammet ovan visar antal omkomna per månad 2017-2019

Omkomna och skadade i vägtrafiken mars 2019

Under mars 2019 omkom 10 personer och 1244 personer skadades (134 svårt skadade och 1110 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 april 2019. Det är 12 färre omkomna jämfört med mars månad 2018.

Under de senaste 12 månaderna (april 2018-mars 2019) har 332 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (april 2017-mars 2018) omkom 260 personer, det innebär en ökning med 33 procent. Jämför man med ett 5-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna ökat med 26 procent.

Nästan alla de som omkom i januari-mars var män, hälften var 65 år eller äldre.

Omkomna i vägtrafik januari-mars 2019

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-mars 2019. 58 personer omkom varav 48 skyddade trafikanter och 10 oskyddade trafikanter.

 

Källa: transportstyrelsen