Säkerhetskontroll av motorcykel

Säkerhetskontroll vid uppkörning – Så ska du göra för att klara uppkörningen

Säkerhetskontroll vid uppkörning stressar många upp sig över, trots att de flesta kuggar på teoriprovet. I själva verket är säkerhetskontrollen den lättas delen av alla! Så länge som du regelbundet övar på de olika delmomenten kommer du att klara din säkerhetskontroll i sömnen. Nedan förklarar vi hur. Allra längst ned finns en checklista för säkerhetskontrollen. […]

Läs mer

Vad kostar en MC-försäkring?

Att ge någon form av genomsnitt eller riktlinje för vad en motorcykelförsäkring kan kosta är inte lätt. Många variabler spelar in vid beräkningen av MC-försäkring, exempelvis din ålder, boendeort, boendeform och olyckshistorik. Vidare påverkas försäkringskostnaden av dina försäkringsval (självrisk, parkering, skyddsutrustning och om du är ensam förare). Sedan skiljer sig givetvis kostnaden åt beroende på […]

Läs mer